Welkom bij

Relatietherapie Zaandam

Relatietherapie Zaandam is een vertrouwde plek voor jullie als je op zoek bent naar hulp in je relatie.

directe hulp

Goed advies

deskundig

Juiste ondersteuning

Hoe sterk is jouw relatie?

Is één van bovenstaande situaties herkenbaar?

In de meeste relaties komen wel eens problemen voor. Daar is helemaal niets vreemds aan. Zelfs in de sterkste relaties. Een relatie bestaat uit twee individuen met ieder zijn eigen wensen en ieder heeft zijn eigen gebruiksaanwijzing. Het zou gek zijn als je jaren, zo niet tientallen jaren, bij elkaar bent, en je zou altijd precies hetzelfde willen. Ideeën komen simpelweg niet altijd overeen. Het gaat er dan om hoe je daar mee omgaat.

In vele relaties wordt druk onderhandeld (jij gaat zaterdag met vrienden op stap, en dan gaan we het weekend daarna samen weg), creëren beiden ook wel eens een momentje voor zichzelf, of worden er frequente relatiebeoordelingsgesprekken ingepland om alles te bespreken wat goed en minder goed gaat. Je bent niet voor niets samen. Er is liefde en affectie. Daarom ben je ook begaan met wat de ander vindt van iets. Je komt er dan meestal ook wel samen uit. Een ruzie in een relatie is heel normaal. Het zou haast een zeldzaamheid zijn als je nooit ruzie zou hebben. Het gaat er dan wel om dat beiden respectvol naar elkaar toe blijven en na de ruzie het bijleggen en bespreken hoe zo’n ruzie in de toekomst voorkomen kan worden. Samen los je het op.

Relatietherapie voor een sterkere relatie

Soms heb je echter de hulp van iemand nodig om je allebei even de juiste richting op te laten kijken. Relatietherapie. Met relatietherapie zorg je ervoor dat je aan de hand van een objectieve relatietherapeut ontdekt waar jullie problemen exact zitten. En uiteindelijk wat je er aan kan doen om jullie problemen op te lossen. Soms kan een symptoom (boos worden omdat het dopje van de tandpasta weer niet op de tube is gedraaid) slechts een uiting zijn van het daadwerkelijke problem (onvoldoende aandacht krijgen).

Elke relatie is anders, en elk individu is anders. Er is daarom ook geen blauwdruk om relatieproblemen op te lossen. Daar is expertise en vooral ervaring van een relatietherapeut voor nodig. Met relatietherapie krijg je antwoord op de volgende vragen. Hoe gedragen jullie je tegenover elkaar? Is er nog genegenheid? Is er respect? Hoe zijn de dominantieverhoudingen? Is er iemand als schuldige van het problem aangewezen? In deze relatiedynamiek is het belangrijk dat je op een relatietherapeut kan vertrouwen die op objectieve wijze de problemen haarfijn blootlegt. En die dit als relatietherapeut op de juiste wijze kan overbrengen. Die een spiegel kan voorhouden. Zodat vanuit daar met relatietherapie de oplossing gezocht kan worden.

Relatietherapie sessies

Als het onderliggende probleem van een relatie gevonden is, kan gestart worden met de relatietherapie. Met enkele relatietherapie sessies kunnen jullie handvatten gegeven worden hoe je in het vervolg om kan gaan met probleemsituaties. Dan gaat het om het voorkomen om weer in zo’n situatie terecht te komen. En ook om te leren hoe je omgaat met zo’n vervelende situatie als die zich toch weer mocht voordoen. Dan leert een relatietherapeut je in enkele sessies hoe je met een kleine gedragsverandering veel ellende kan voorkomen.

Voor advies kunt u contact opnemen